Danmarks Akkrediteringsinstitution har brug for personer med indsigt i uddannelse og/eller arbejdsmarkedsforhold, der har lyst til at deltage i et akkrediteringspanel. Der er brug for aftagerrepræsentanter og studerende.

Se, hvilke uddannelser der skal akkrediteres fremover, i turnusplanen.
Se planen over kommende institutionsakkrediteringer her.

På disse sider kan du læse mere om det at være panelmedlem, og hvilken forskel du gør for de studerende, for institutionerne og for de danske videregående uddannelser.

Akkreditering – hvorfor?

Akkreditering skal ses i sammenhæng med en fælleseuropæisk bølge af kvalitetssikring. Formålet er at sikre de studerende uddannelser af høj international standard, og derved styrke Europas konkurrencedygtighed indenfor vidensområdet globalt set.

Akkreditering er en del af Bologna-processen, der har til formål at:

  • styrke det europæiske uddannelsesområde
  • sikre gennemskuelighed i uddannelsessystemet
  • sikre gensidig anerkendelse af uddannelser
  • sikre fri mobilitet for studerende og forskning

Bliv panelmedlem

Om paneler – dine opgaver

Din konto

for panelmedlemmer