Panel

Vil du være med til at kvalitetssikre videregående uddannelser?

Danmarks Akkrediteringsinstitution har brug for personer med indsigt i uddannelse og/eller arbejdsmarkedsforhold, der har lyst til at deltage i et akkrediteringspanel. Der er brug for aftagerrepræsentanter og studerende.

Læs mere akkreditering og akkrediteringspaneler på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside.

Akkreditering – hvorfor?

Akkreditering skal ses i sammenhæng med en fælleseuropæisk bølge af kvalitetssikring. Formålet er at sikre de studerende uddannelser af høj international standard, og derved styrke Europas konkurrencedygtighed indenfor vidensområdet globalt set.

Akkreditering er en del af Bologna-processen, der har til formål at:

  • styrke det europæiske uddannelsesområde
  • sikre gennemskuelighed i uddannelsessystemet
  • sikre gensidig anerkendelse af uddannelser
  • sikre fri mobilitet for studerende og forskning
 

Bliv panelmedlem

Hvis du har lyst til at sidde i et akkrediteringspanel, så skriv til os:

akkr@akkr.dk

Din konto

for panelmedlemmer