Når du rejser som panelmedlem, har du nogen gange udgifter på rejsen til transport eller forplejning. Hvis du kan dokumentere dine udgifter, kan du udfylde et rejseafregningsskema og sende det sammen med dine bilag til Danmarks Akkrediteringsinstitution, att. Lisette Møller ChristiansenRejseafregningsskema (xls)   Vi følger Statens regler for tjenesterejser. Her kan du læse mere om rejsereglerne og udlæg: Rejser og rejseudgifter (PDF)   Hvis du har spørgsmål vedr. din rejse eller dine udgifter, kan du tage kontakt til Lisette Møller Christiansen.

Kontakt

Gældende satser

Satser per 1. januar 2018: Rejsegodtgørelse – 124,50 kr. per døgn Kilometerpenge – 1,94 kr. per km. Udlæg til måltider: vi refunderer op til 300 kr. per måltid, du selv lægger ud for.

Din Konto