Hvad er akkreditering?

Akkreditering er en vurdering af en uddannelse ud fra kriterier, der er definerede på forhånd. Hensigten er at sikre, at uddannelsen lever op til minimumsstandarder for kvalitet og relevans. Vurderingen af uddannelsernes kvalitet og relevans foretages af et uafhængigt panel.

Hvem sidder i panelet?

 • En studerende: har et særligt blik for studieforhold og for det at være studerende, og bidrager dermed til panelet med et virkelighedstjek af uddannelsen. Man kan af habilitetsårsager som studerende ikke være med til at akkreditere sin egen uddannelse.
 • To kernefaglig: har et særligt blik for uddannelsens videngrundlag og fagområdet bag uddannelsen, og vurderer dermed om den faglige kvalitet er i orden. En af de kernefaglige kan være fra et af de andre skandinaviske lande.

Som panelmedlem skal du…

 • læse uddannelsens dokumentationsmateriale (en ansøgning på 30 sider + ca. 200-300 siders bilag)
 • deltage i en uddannelsesdag hos Danmarks Akkrediteringsinstitution, hvor vi introducerer til opgaven, processen og kriterierne for vurdering
 • deltage i et vurderingsmøde i København, hvor panelet skal vurdere uddannelsen ud fra de på forhånd definerede vurderingskriterier
 • læse Danmarks Akkrediteringsinstitutions rapportudkast og kommentere på dette

Mødedeltagelse

Panelmedlemmer deltager i to møder:

 • Et forberedende seminar (uddannelsesdag) hos Danmarks Akkrediteringsinstitution
 • Et vurderingsmøde i København

Processen A – Z

 • Institutionen udarbejder en ansøgning, som sendes til Danmarks Akkrediteringsinstitution og akkrediteringspanelet.
 • Panelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution holder et vurderingsmøde, hvor panelet foretager sin vurdering af uddannelsen.
 • På baggrund af vurderingen skriver Danmarks Akkrediteringsinstitution en akkrediteringsrapport, som panelet godkender.
 • På baggrund af akkrediteringsrapporten træffer Akkrediteringsrådet afgørelse om uddannelsens godkendelse.

 Akkreditering stiller spørgsmål til uddannelseskvalitet…

 • Kan de studerende opnå de faglige mål?
 • Er uddannelsen dækket af et relevant videngrundlag?
 • Følges der op på studenterevalueringer?
 • Er der løbende kvalitetssikring af uddannelsen?

Din konto